Dokumentacja Kryptli

 

Logowanie

5

Zaloguj się do aplikacji za pomocą konta Gmail.

5

Jeśli przed zalogowaniem chciałbyś dowiedzieć się więcej możesz wejść w zakładkę jak to działa, która przekieruje Cię na stronę o aplikacji.

5

Po zalogowaniu aplikacja prowadzi do strony głównej.

Strona główna – lista kontaktów

5

Strona główna aplikacji składa się z listy kontaktów, którą sami lub nasz zespół definiuje.

5

Dla każdego kontaktu możemy wykonać następujące akcje:

 • Zaszyfrować plik
 • Edytować dane

 • Wygenerować i wysłać nowe lub aktualne hasło
 • Zobaczyć historię wykonywanych czynności

 • Dezaktywować kontakt z listy

Dodawanie nowego kontaktu

5

Aby dodać nowy kontakt, wystarczy kliknąć przycisk "+ Dodaj nowy kontakt", następnie uzupełnić wymagane pola oznaczone gwiazdką (e-mail oraz telefon kontaktu) i opcjonalnie dodać opis.

5

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól istnieją dwie opcje:

 1. Dodaj kontakt i prześlij wygenerowane hasło SMS-em, pozwala na dodanie kontaktu do listy i przesłanie mu od razu hasła drogą SMS.
 2. Dodaj kontakt, pozwala na dodanie kontaktu do listy, natomiast wygenerowane automatycznie przez aplikacje hasło może zostać wysłane do kontaktu w późniejszych krokach.

Hasło

p

Hasło jest niezbędne do odszyfrowania pliku.

5

Jeśli kontakt nie miał wysłanego hasła, zgubi je albo zażąda nowego, aplikacja umożliwia poprzez wybranie akcji “Ustawienia hasła” wysłanie aktualnego lub wygenerowanie i wysłanie nowego hasła.

5

Hasło jest zaszyfrowane w systemie i jest przesyłane drogą SMS tylko na wskazany numer telefonu. Osoba, która szyfruje dokument nie ma możliwości dostępu do hasła, ponadto wiele osób może szyfrować dokumenty dla tego samego kontaktu. Powoduje to, że kontakt posiadając jedno hasło może otworzyć pliki otrzymywane od różnych osób.

5

W aplikacji możesz łatwo sprawdzić daty wygenerowania i przesłania hasła do kontaktu oraz kto wykonał daną akcję.

Szyfrowanie pliku

5

Wybierz kontakt z listy, dla którego chcesz zaszyfrować plik. Następnie wybierz metodę szyfrowania:

 1. Zaawansowana (AES-256)
  Format szyfrowania AES-256 jest zalecanym standardem szyfrowania jeśli chodzi o zabezpieczenie plików hasłem przed niechcianymi użytkownikami.
  AES-256 nie jest niestety obsługiwany przez domyślne narzędzia systemowe do obsługi plików Zip. Wymagane jest dodatkowe oprogramowanie np. 7-zip, WinRAR, WinZIP lub inne obsługujące dany standard.
 2. Podstawowa (Zip 2.0)
  Format szyfrowania Zip 2.0 (ZipCrypto) jest obsługiwany przez prawie wszystkie narzędzia do obsługi plików Zip – włączając w to domyślne narzędzie w systemie Windows, a więc nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Ochrona hasłem pliku Zip za pomocą szyfrowania Zip 2.0 zapewnia ochronę przed przeciętnym użytkownikiem, który nie ma hasła i próbuje określić zawartość plików.
  Jednak format szyfrowania Zip 2.0 jest stosunkowo słaby i nie można oczekiwać, że zapewni ochronę przed osobami, które mają dostęp do specjalistycznych narzędzi do odzyskiwania haseł.
5

Przed zaszyfrowaniem pliku istnieje możliwość zmiany nazwy pliku.

5

Aplikacja umożliwi załadowanie pliku w maksymalnym rozmiarze 25 MB (limit rozmiaru załączników w e-mailu). Po wybraniu pliku i kliknięciu opcji "Zaszyfruj plik" system szyfruje i automatycznie pobiera zaszyfrowany plik, który może otworzyć tylko wybrany kontakt poprzez wcześniej wygenerowane i wysłane mu hasło.

5

Zaszyfrowany plik można wysłać w dowolny sposób np. w załączniku w e-mailu.

Odszyfrowanie pliku przez odbiorcę

5

Kliknij przycisk, aby sprawdzić instrukcje odszyfrowania pliku przez odbiorcę.

Odszyfrowanie pliku w aplikacji

5

W razie konieczności aplikacja umożliwia odszyfrowanie wcześniej zaszyfrowanego pliku. Po wykonaniu takiej akcji dostajemy informacje: dla kogo plik został zaszyfrowany, kto, kiedy i jaką metodą go szyfrował.

Historia czynności

5

Po wybraniu akcji “Historia czynności” aplikacja przechodzi do podstrony, w której widzimy tabelę historii wszystkich czynności, jakie były wykonywane dla danego kontaktu.

Dezaktywacja kontaktu

5

Domyślnie dezaktywowane kontakty są ukryte. Jeśli chcemy, aby pojawiły się na naszej liście kontaktów, wystarczy, zaznaczyć opcję “Pokaż dezaktywowane kontakty”.

5

Zdezaktywowany kontakt ma status kontaktu nieaktywnego. Jedyną akcją, jaką można wykonać dla takiego kontaktu, jest sprawdzenie historii czynności.

5

Akcja dezaktywacji kontaktu jest nieodwracalna, o czym poinformuje nas aplikacja przed ostatecznym wykonaniem czynności.

Bezpieczeństwo

5

Dodatkowym poziomem bezpieczeństwa dla aplikacji jest proces dwutorowego przesyłania pliku i hasła.

5

Hasło wysyłane jest droga SMS, natomiast plik inną ścieżką jak np. e-mail.

5

Każdy błąd nadawcy w wysyłce polegający na wysłaniu pliku do niewłaściwego odbiorcy nie stanowi problemu w momencie, gdy plik jest chroniony hasłem wysłanym drogą SMS. Tylko odbiorca SMSa może otworzyć plik.

Nasz system działa w chmurze AWS

5

Kryptli działa w chmurze AWS, jest to lider usług chmurowych zapewniający maksymalne bezpieczeństwo danych. Szyfrowanie dokumentów odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Jeśli klient zażyczy sobie by dane przechowywane przez aplikację były ulokowane w innych lokalizacjach geograficznych (np. Wielka Brytania, Australia czy inne) możemy mu to zapewnić.